02 560 50 90 vrtec@os-negova.si
Zdravstveno higienski režim

Skrb za zdravje in odnos do zdravja nista prirojena, zato je potrebno otrokom to odgovornost privzgojiti že v zgodnjem otroštvu, za kar pa jim moramo biti dober vzgled.

Pravna podlaga za vzpostavljanje zdravstveno higienskega režima so določila v Zakonu o vrtcu in v Pravilniku o minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca. Upoštevamo tudi vsa priporočila in navodila strokovnih inštitucij.

Vzgoja za zdravje je sestavni del življenja in dela v vrtcu in se prepleta skozi vsa področja dela. Zdravje otrok krepimo z veliko aktivnostmi na prostem ob različnih vremenskih pogojih, obenem pa skrbimo za ustrezno higieno in preprečevanje okužb, preprečevanje poškodb, zagotavljamo kakovostno prehrano in  privzgajamo pravilen odnos do prehranjevanja in do zdravja.

Skrb za zdravje in odnos do zdravja otrokom nista prirojena, zato jim moramo odgovornost do zdravja privzgojiti že v zgodnjem otroštvu. Otroke predvsem z lastnim vzorom navajajmo na zdrave navade. Otroci naj se čim več gibljejo na svežem zraku, poskrbimo za primerno vlažnost in temperaturo prostorov (pozimi naj ne bo prevroče in presuho), otrok ne vodimo v zakajene prostore, na razpolago jim dajmo dovolj nesladkane tekočine, svežega sadja in zelenjave, predvsem pa otrokom zadovoljimo potrebo po spanju.

Da lahko izvedemo vse ustrezne ukrepe glede preprečevanja in obvladovanja nalezljivih bolezni v vrtcu, je zelo pomembno, da starši takoj obvestite strokovne delavke, ko je vaš otrok odsoten zaradi bolezni. Bolan otrok ne sodi v vrtec, ampak potrebuje bližino staršev, nego in počitek. S počitkom omogočimo otroku hitrejšo ozdravitev in zmanjšamo  možnost zapletov bolezni. Otroka po preboleli bolezni lahko pripeljete v vrtec, ko tako presodi zdravnik. Otrok mora biti dovolj zdrav, da je sposoben običajnih obremenitev in ne sme biti več kužen za okolico. Če otroka prezgodaj pripeljete v vrtec, se zaradi šibkosti namreč zelo težko udeležuje aktivnosti v skupini, prav tako pa obstaja verjetnost, da se mnogo prej ponovno okuži.

Če otrok zboli v vrtcu, ga ne izoliramo, saj je praviloma kužen že nekaj dni pred izbruhom bolezni. Strokovna delavka takoj obvesti starše, da je otrok zbolel, starši pa naj čim prej pridejo po obolelega otroka.

Starši lahko pomembno prispevate k zmanjšanju tveganja za širjenje okužb s tem, da upoštevate spodnja priporočila (Vir: Preprečujmo širjenje nalezljivih bolezni – priporočila za starše, NIJZ, četrta dopol. izdaja 2014).

Starši ste tisti, ki najprej prepoznate bolezen pri otroku (vročina, bruhanje, driska, gnojen izcedek iz noska s kihanjem in kašljanjem, gnojne oči, uši, gliste … Starši imate pravico in dolžnost, da bolnega otroka negujete doma. Vsakdo ima pravico do varstva pred nalezljivimi boleznimi… ter dolžnost varovati svoje zdravje in zdravje drugih pred temi boleznimi (ZNB, Ur.L.RS 33/06).

Priporočila za starše

Kdaj otrok ne sme v vrtec?

Starši v vrtec pripeljite le zdravega otroka.
Bolan otrok se bo bolje počutil in se hitreje pozdravil v domačem okolju. S tem bomo preprečili tudi prenos nalezljive bolezni na druge otroke v vrtcu.
• starši ste tisti, ki najprej prepoznate bolezni pri otroku: vročina, bruhanje, driska, gnojen izcedek iz noska s kihanjem in kašljanjem, gnojne oči, uši, gliste
• starši imate pravico in dolžnost, da bolnega otroka negujete doma,
• ne pripeljite v vrtec otroka, ki je v zadnjih 24 urah bruhal, imel povišano temperaturo,imel več kot 2X drisko…
• če je otrok odsoten zaradi nalezljive bolezni, o tem obvestite vrtec,
• otrok sme v vrtec, ko je zdrav in vsaj 2 dni nima vročine, vsaj 2 dan ne bruha, vsaj 1 dan nima več driske.

Sprejem otroka lahko osebje zavrne, kadar ima otrok katerega od naštetih znakov bolezni:
• vročina
• izpuščaj z ali brez vročine (razen v primeru ne infekcijskih izpuščajev – piki insektov, alergijski izpuščaji….), gnojni izcedek iz noska s kihanjem in kašljanjem, gnojno vnetje oči, impetigo – gnojno vnetje kože, dokler zdravnik ne potrdi, da ni kužen
• težko dihanje, vnetje oči
• razjede v ustih, razen kadar je izključen infekcijski vzrok bolezni
• uši oz. gnide na lasišču (dokler ne opravite ustreznega razuševanja)
• driska (vodeno blato več kot dvakrat v 24 urah, razen kadar to ni povezano z okužbo.

Pri nalezljivih boleznih upoštevamo navodila zdravnika.

Vir: Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana (september 2011)

 

Cilj smernic je, varovanje zdravja otrok v primeru nalezljivih bolezni in okužb. Namen priporočil je zmanjšanje širjena bolezni in zagotavljanje zdravega okolja za otroke, vključene v vrtec.

Vloga vrtca

Kadar otrok v vrtcu nenadoma zboli oziroma obstaja sum, da gre za nalezljivo bolezen pokličemo starše in izvedemo ukrepe za preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni, glede na bolezenske znake.

Vloga staršev

Starši imate ključno vlogo pri preprečevanju širjenja nalezljivih bolezni in okužb v vrtcu. Z upoštevanjem priporočil glede ponovne vključitve otroka po preboleli bolezni v vrtec pomembno prispevate k zmanjšanju tveganja za širjenje bolezni v vrtcu.

Pred ponovno vključitvijo otroka v vrtec upoštevajte priporočila (smernice NIJZ) glede ponovne vključitve otroka po preboleli bolezni oziroma okužbi, priporočila zdravnika, otrokovo splošno kondicijo, počutje, da se normalno prehranjuje, spi in igra. S tem omogočite, da se otrok dobro pozdravi, preden se ponovno vključi  v skupino in da bolezni ne širi med sovrstnike.

Več si lahko ogledate na spodnjih povezavah:

Vir: ivz.si

 

 

Dostopnost