02 560 50 90 vrtec@os-negova.si

Spoštovani starši!

Vlada RS je sprejela sklep, s katerim postopno odpira vrtce z 18. 5. 2020.  Ob odprtju bomo v vrtcu upoštevali priporočila NIJZ, ki jih je ta pripravil za naše področje.

Do srede, 13. 5. 2020, in sicer do 9. ure, moramo imeti prijavnice staršev za ponovno vključitev otroka v vrtec, in sicer od 18. 5. 2020 dalje. Prijavnica velja za dva nadaljnja tedna. Prav tako potrebujemo podatek, ob kateri uri boste pripeljali otroke v vrtec in kdaj boste prišli po njih.

Starše naprošamo, da na uradni naslov vrtca: vrtec@os-negova.si pravočasno posredujete izpolnjeno PRIJAVNICO (skenirano ali fotografirano), ki je v prilogi 1.

Skladno z veljavno zakonodajo se bo začel vrtec obračunavati z dnem ponovne vključitve otroka. Glede plačila otrok, ki se še ne bodo vključili v vrtec, čakamo na uradni odgovor MIZŠ, ki bo v kratkem.

Kljub postopnemu sproščanju ukrepov je potrebno še vedno zelo skrbno ravnati,  še posebej z ranljivimi skupinami, zato je NIJZ pripravil navodila  z opredelitvami otrok za katere ni priporočena vključitev v vrtec v tem obdobju priloga 2. Omejitve se nanašajo tudi na družinske člane oziroma osebe v istem gospodinjstvu. (Priloga 3).

Najpomembnejše in prvo zaščitno varovalo, ki ga je  za ohranjanje zdravja vseh (družin, zaposlenih), potrebno upoštevati,  je da v vrtec lahko pridejo samo popolnoma zdravi otroci, ki niso bili v stiku z obolelimi. Starši boste izpolnili IZJAVO, priloga 4 in jo ob ponovni vključitvi  oddali strokovnemu delavcu vrtca.

Protokol in navodila za ravnanje ob prihodu in odhodu bomo objavili.

Veselimo se, da se znova srečamo v našem vrtcu.

Pomočnica ravnateljice: Katja Potočnik
Ravnateljica: mag. Slavica Trstenjak

 

PRIJAVNICA staršev o ponovni vključitvi otroka v vrtec – priloga 1

Sklep RSK za pediatrijo (opredelitev otrok) – priloga 2

Sklep RSK (informacija o starših) – priloga 3

Izjava staršev – priloga 4

 

Dostopnost