02 560 50 90 vrtec@os-negova.si

Obveščamo vas, da je Vlada RS sprejela sklep, s katerim postopno odpira vrtce z torkom, 26.1.2021. Ob odprtju bomo v vrtcu upoštevali priporočila NIJZ, ki jih je ta pripravil za naše področje.

Naprošamo vas, da vzgojiteljici otroka do sobote, 23.1.2021, do 15.00 ure preko easistenta sporočite ali bo vaš otrok od torka, 26.1.2021, ponovno obiskoval

Najpomembnejše in prvo zaščitno varovalo, ki ga je za ohranjanje zdravja vseh (zaposlenih in družin) potrebno upoštevati, je da v vrtec pridejo samo popolnoma zdravi otroci, ki niso bili v stiku z obolelimi. Starši boste izpolnili izjavo prilogo 3 in jo ob ponovni vključitvi otroka v vrtec oddali vzgojiteljicam.vrtec. Prav tako vas prosimo, da nam hkrati sporočite uro prihoda otroka v vrtec in uro odhoda iz vrtca. Po priporočilih NIJZ bomo namreč oblikovali »varne mehurčke« skupin otrok, kar pomeni, da se skupine otrok med seboj ne bodo mešale in združevale. Prav tako bodo z njimi ves čas iste vzgojiteljice. V vrtec bomo sprejemali le popolnoma zdrave otroke.

Preko okrožnice MIZŠ pa smo dobili tudi informacijo, da Vlada RS v PKP8 pripravlja tudi določbo, ki bo omogočala, da bodo starši, ki otrok v času epidemije ne bodo pripeljali v vrtec, upravičeni do oprostitve plačila vrtca.

Veselimo se, da se ponovno srečamo v našem vrtcu.

 

Lepo vas pozdravljamo.

                                                                                               Ravnateljica:

                                                                                               Mag. Slavica Trstenjak l.r

 

Dostopnost