02 560 50 90 vrtec@os-negova.si

V mesecu požarne varnosti smo v vrtcu spoznavali delo gasilcev, njihovo opremo in vlogo. Naše raziskovanje smo pričeli z raziskovanjem ognja. S pomočjo AV sredstev smo se pogovarjali o koristih in slabostih ognja ter ga tudi upodobili z voščenkami. S preizkušanjem smo se poučili o različnih tehnikah gašenja ognja. Ob tem smo ugotavljali tudi kako moramo ravnati v primeru požara in kam lahko takrat pokličemo. Pregledali smo veliko slikovnega in knjižnega gradiva in ob tem spoznali delo gasilcev ter njihovo opremo. Igrali smo se z gasilskimi avtomobili in gasilci, ki smo jih izdelali iz odpadne embalaže ter trenirali na posebnem gasilskem poligonu v telovadnici. Največja dogodivščina pa je vsekakor bil obisk gasilskega doma Negova, kjer nas je pričakal gasilec in nam razkazal vso gasilsko opremo, notranjost gasilskih avtomobilov in gasilskega doma. Videli smo lahko tudi garderobo gasilcev z vso potrebno opremo in garaže kjer so parkirana njihova vozila. Gasilec, g.  Zdravko Bratuša, je otroke tudi povabil, da so se preizkusili v gašenju  z vodo, kar je otroke še posebej motiviralo in jim narisalo nasmeh na obraz.

 

Zapisala:
Niky Zver

3-4 LETA 

3-5 LET

4-6 LET

 

Dostopnost