02 560 50 90 vrtec@os-negova.si

DRAGI OTROCI, SPOŠTOVANI STARŠI IN KRAJANI!

Vsa leta nazaj smo imeli ob šoli keson za zbiranje starega papirja čez celo šolsko leto. V začetku šolskega leta pa nam je podjetje za odvoz papirja sporočilo, da se moramo odločiti za akcije zbiranja odpadnega papirja, sicer nam bodo zaračunavali mesečni najem za keson.

Zato smo se na šoli in vrtcu odločili, da bomo v šolskem letu 2021/22 izvedli dve zbiralni akciji,  in sicer:

  • od ponedeljka, 29. 11., do petka, 3. 12. 2021, ter
  • od torka, 19.4., do torka, 26. aprila 2022.

Naša šola je Unesco šola in že zaradi tega je ena izmed vzgojnih nalog, da osveščamo otroke o pomenu skrbi za okolje. Namen zbiranja odpadnega papirja je:

  • ozaveščati otroke, učence in javnost o ravnanju z odpadki,
  • izpolnjevati dobrodelno poslanstvo – denar bo namenjen v šolski sklad, otrokom vrtca bomo lahko iz zbranih sredstev kupili didaktični material za igro in učenje,
  • preprečevanje zmanjšanja odpadkov.

Papir boste lahko kadarkoli v zapisanem terminu odložili v keson na šolskem parkirišču pod magnolijo. Količine papirja ne bomo tehtali po oddelkih, saj se bo znesek, ki ga bomo dobili za papir, enakomerno porazdelil med vse učence in otroke vrtca.

Kaj vse sodi v zabojnik za papir:

  • časopisi, revije, pisarniški papir
  • prospekti, katalogi, zvezki,
  • arhivski papir, razrezani papir,
  • pisma, pisemske ovojnice.

V zabojnik ne sodi karton, zato še vas posebej prosimo, da ga ne odlagate vanj.

Če bi po svetu reciklirali le polovico razpoložljivega odpadnega papirja, bi se izognili sečnji približno 20 milijonov hektarjev gozdov na leto. Za 1 tono papirja moramo posekati kar 17 malih in 2 veliki drevesi. Zato z zbiranjem in recikliranjem papirja ohranjamo naše gozdove, varčujemo z energijo in skrbimo za čisto okolje in zrak.

Vabljeni k zbiranju starega papirja!

Kolektiv OŠ dr. A. Trstenjaka Negova

Dostopnost