02 560 50 90 vrtec@os-negova.si

GOZDNI VRTEC – PROGRAM DELA

VRTEC PRI OŠ dr. ANTONA TRSTENJAKA NEGOVA

NEGOVA 20,

9245 SPODNJI IVANJCI

 

IZVAJALKE/STROKOVNE DELAVKE V SKUPINAH:

2-4 LETA:  JASMINA PALDAUF, BRIGITA PAL

4-5 LET: KATJA POTOČNIK , NIKY SRT

5-6 LET: VALERIJA TRATNIK, SLAVICA MARINIČ

 

IZVEDBA PROGRAMA: september 2023 – junij 2024

NAMEN VKLJUČITVE V GOZDNI VRTEC:

 Vrtec pri OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova, leži sredi vasi Negova na prelepem sončnem bregu. Vse poti okrog vrtca vodijo v naravo; do gozdov, sadovnjakov, vinogradov, potokov. Ponosni in veseli smo, da imajo naši otroci možnost veliko časa preživeti v naravi.

Naši otroci zelo radi zahajajo v naravo, kjer se igrajo in raziskujejo na tisoč in en način. Ker so vsi otroci izredno radovedni in polni energije, le-to kar se da velikokrat izkoristimo za različne dejavnosti tako v gozdu kot na travniku, ob potoku ali ribniku, ali samo za opazovanje narave in sproščujoč sprehod skozi gozd.

Plezanje, skakanje, hoja po podrtih drevesih, sestopanje po različnih vzpetinah, premagovanje različnih ovir jim daje zanimivo, pustolovsko doživetje in nepozabne izkušnje. Vse to vpliva na njihovo samopodobo, saj se počutijo uspešne, prav tako pa preko igre pridobivajo nova spoznanja.

Drevo, cvet, mah, pajek, … vse to jih navdihuje, saj lahko opazujejo, potipajo, poduhajo, objamejo. Šelestenje listov, regljanje žab, opazovanje gozdnih plodov, nabiranje le-teh po različnih vzpetinah, … jim prebuja čute, s pomočjo katerih vidijo raznorazne lepote narave.  Narava je krasna učiteljica, obenem pa nam nudi varno zavetje.

Zavedamo se, da je naloga odraslih pri otrocih vzbuditi spoštovanje in naklonjen odnos do narave in do vseh živih bitij, ter prispevati k ohranitvi čistega okolja tudi za nadaljnje generacije otrok.

V našem vrtcu se držimo besed, ki jih je izrekel Albert Einstein: »Poglejte globoko v naravo in potem boste vse bolje razumeli«.  Zato smo se odločili, da se pridružimo Mreži gozdnih vrtcev in šol.

CILJI PROGRAMA:

 • raziskovanje lastnih gibalnih sposobnosti posameznika,
 • ohranjanje spoštljivega in odgovornega odnosa do narave,
 • spodbujanje k izvedbi različnih dejavnosti iz vseh področjih kurikuluma v naravi,
 • pot v gozd, do bližnjega potoka ali travnika naj postane in ostane del življenja vrtca,
 • otrokom približati različne naravoslovne in raziskovalne vsebine,
 • bivanje v naravi, v gozdu ob vsakem vremenu.

 

PROGRAM DELA SKOZI CELO LETO PO PODROČJIH:

GIBANJE:

 • skrivalnice, rajalne in elementarne igre v naravi,
 • gibalne minute v naravi,
 • vadbene ure,
 • premagovanje ovir na igrišču, v gozdu (npr.pajkove mreže, plazenje pod ali čez podrta drevesa, hoja po hlodih, preskakovanje luž,…),
 • hoja po naravni čutni poti,
 • iskanje gozdnega škrata in njegovih zakladov,
 • ponazarjanje predmetov, živali, pojmov na igrišču, v gozdu,
 • sprehodi v bližnjo okolico – na travnik, v sadovnjak, gozd,

JEZIK:

 • Izvajanje grafomotoričnih vaj – »pisanje, radiranje«,
 • prebiranje strokovne literature v gozdu, na travniku in iskanje raznih rastlin, plodov,…,
 • prebiranje ali pripovedovanje zgodb, deklamacij, … v gozdu, v naravi,
 • uganke, izštevanke, izmišljarije na temo gozd, trava, travnik, drevo,…,
 • enostavna lutkovna ali dramska predstava v naravi, na igrišču,

UMETNOST:

 • glasbeno – didaktiče igre,
 • izdelovanje enostavnih zvočil in glasbil,
 • gozdna glasbena pravljica,
 • prepevanje pesmic ob spremljavi na gozdne inštrumente,
 • učenje pesmic na travniku, v gozdu,
 • dramska igra s kostumi iz »gozdnega materiala«,
 • slikanje z zemljo, palicami, vodo, kamni, listi, … v gozdu, na travi,…,

        –    oblikovanje raznih skulptur iz naravnega materiala,

      –      …

DRUŽBA:

 • medvrstniško sodelovanje, komuniciranje pri dejavnostih; pri težavah premagovanja ovir, urejanju kotičkov v naravi,…
 • spoznavanje okolice vrtca in pridobivanje različnih izkušenj,
 • seznanitev z življenjem lovca in njegovim pomenom,
 • izmišljanje skupinskih iger, ki temeljijo na določenih pravilih v gozdu,

NARAVA:

 • ustvariti gozdno igrišče,
 • raziskovanje tal na igrišču in v gozdu, na travniku,
 • raziskovanje potoka,
 • opazovanje, raziskovanje vremenskih pojavov na igrišču, v gozdu, na travniku,
 • spontana igra z naravnim »gozdnim« materialom,
 • uporaba »gozdončkov«
 • bivanje v naravi in doživljanje le-te v različnih okoljih, letnih časih in vremenskih razmerah,
 • pogovori ob doživljanju in zaznavanju narave,
 • preoblikovanje igralnice v gozdno igralnico,
 • opazovanje živih bitij s pomočjo povečeval,
 • opazovanje sprememb v daljšem časovnem obdobju (opazovanje sebe, drevesa, rasti rastlin,…),

 MATEMATIKA:

 • razvrščanje in klasificiranje, preštevanje, primerjanje, prirejanje 1:1, …),
 • ustvarjanje matematičnih vzorcev iz naravnega materiala,
 • odkrivanje vzrokov in posledic raznih pojavov, dogodkov v naravi,
 • učenje orientacije v prostoru (opis položaja plodov, predmetov, …),
 • opisovanje geometrijskih in fizikalnih lastnosti (barve; oblike – npr. okroglo, ravno, špičasto; površine – npr. mehko, mokro; velikosti – npr. veliko, majhno, visoko, nizko; spodaj, zgoraj, levo, desno itn.,
 • opazovanje okolja z vzpetine, hriba, pod drevesom, na hlodu in risanje opaženega,
 • risanje zemljevidov (levo, desno, spredaj in zadaj posameznika),
 • merjenje dreves, rastlin, palic s priročnimi sredstvi (koraki, dlanmi, ščepci, palicami,…),
 • igra vlog – trgovina, tržnica

 

 

Gozd je odlična učilnica, igralnica; vedno je pripravljen, da vstopimo vanj in ob vsakem obisku je drugačen, zanimiv in neponovljiv. Je prostor, kjer s prijatelji gradimo, čutimo, doživljamo in se z veseljem učimo.

Dejavnosti izvedene po programu projekta Gozdni vrtec lahko spremljate na sledeči povezavi: GOZDNI VRTEC (FOTOGALERIJA)

Zapisala: Mihaela Plemenič, dipl. vzg.

Dostopnost