02 560 50 90 vrtec@os-negova.si
Dnevni program

V vrtcu izvajamo dnevni program, ki traja največ 9 ur. Dnevni program obsega vzgojo, izobraževanje, varstvo in prehrano otrok. V vseh oddelkih poteka delo v skladu s kurikulom za vrtec, z Letnim delovnim načrtom Vrtca in Letnimi načrti dela oddelka ter v skladu z razvojno procesnim modelom načrtovanja.  Otrokom omogočamo varno, zdravo, čustveno toplo okolje ter vrsto miselnih, socialnih, gibalnih, jezikovnih in drugih izzivov za njihov razvoj in učenje. Preko dneva se prepletajo strokovno načrtovane dejavnosti za otroke s spontano igro. Oboje otrokom omogoča pridobivanje izkušenj, ustvarjanje, raziskovanje, zadovoljevanje razvojnih potreb in interesov. Osnovna otrokova dejavnost je igra, vloga odraslih pa je, da preko igre otrokom omogočimo dejavnosti in izkušnje s pomočjo katerih se bo učil in razvijal.

Program poteka v dveh starostnih obdobjih:

 • prvo starostno obdobje zajema otroke v starosti od 1-3 let
 • drugo starostno obdobje zajema otroke v starosti 3-6 let
Oddelki so oblikovani kot:
 • homogeni (vključeni otroci v starostnem razponu enega leta)
 • heterogeni (vključeni različno stari otroci I. ali II. Starostnega obdobja)
 • kombinirani oddelki (vključeni otroci I. in II. starostnega obdobja)
Kako poteka dan v vrtcu?
 • 5.30 – 8.30: igre po želji v majhnih skupinah in ustvarjalne dejavnosti po kotičkih
 • 8.30 – 9.15: zajtrk, kultura prehranjevanja, nega otrok
 • 9.15 – 11.15: dejavnosti s področja gibanja, jezika, družbe, umetnosti, narave in matematike, igra po kotičkih; igra na prostem in sprehodi v naravo
 • 11.15 – 12.00: kosilo, (za najmlajše otroke kosilo že ob 11.00)
 • 12.15 – 14.00: počitek oz. umirjene dejavnosti v igralnici ali na igrišču
 • 14.00 – 16.30: malica, igra po želji otrok, odhod domov

 

Obogatitvene dejavnosti

Naslov obogatitvene dejavnosti

Vodja obogatitvene dejavnosti

Pravljična joga

Valerija Tratnik, Mateja Gjergjek

Igram se z lutko

Katja Potočnik, Romanca Rapold

Plesna ustvarjalnica

Mihaela Plemenič, Brigita Pal

Otroška folklora

Jasmina Paldauf, Tamara Ketiš

Otroški pevski zbor

Slavica Marinič

Papirčkanje

Valerija Tratnik

 

Program predšolske vzgoje s posebnimi potrebami

Otroci s posebnimi potrebami so vključeni v redne oddelke.  Na podlagi odločb Komisije za usmerjanje otrok se izvaja individualno delo po programu za predšolske otroke z dodatno strokovno pomočjo. Delo se izvaja znotraj rednih oddelkov vrtca ali po potrebi tudi izven oddelka, katerega otrok obiskuje.

 

Nadstandardne dejavnosti v vrtcu
 • Gledališke/lutkovne predstava za otroke
 • Tečaj prilagajanja na vodo (otroci stari 5-6 let)
 • Plesna šola Urška
Dostopnost