02 560 50 90 vrtec@os-negova.si
Osnovni podatki

 

Ime zavoda: Vrtec pri Osnovni šoli dr. Antona Trstenjaka Negova

Naslov: Negova 20, 9245 Spodnji Ivanjci

Telefon: (02) 560 50 90

E-pošta: vrtec@os-negova.si 

 

Vrtec pri OŠ dr. A. Trstenjaka Negova je javni zavod, ki opravlja javno veljavni program za predšolske otroke, ki je sprejet na način in po postopku, kot je določeno z zakonom. Ustanoviteljica vrtca je Občina Gornja Radgona.

 

   
Ravnateljica:

mag. Slavica Trstenjak

02/560-91-10 (ravnateljica)

slavica.trstenjak@os-negova.si

Pomočnica ravnateljice

 

Katja Potočnik

katja.potocnik@os-negova.si

Svetovalna delavka

 

Urška Pliberšek

02/560-91-11

urska.plibersek@os-negova.si

Tajnik VIZ

Liljana Lorenčič Šlebinger

liljana.lorencic-slebinger@os-negova.si

02/560-10-04

Poslovna sekretarka:

Vanja Fras Voršič

02/560-10-04 (tajništvo)

Organizator šolske prehrane:

 

Mateja Vodenik Pangeršič

mateja.vodenik@os-negova.si

Telefon: tajništvo    02/560-10-04
Telefon: vrtec 02/560-50-90
Telefon: kuhinja 02/560-91-13
Vodja prehrane: Mateja Vodenik Pangeršič
TRR: SI56 0122 9603 0650 940
Davčna številka:       92256457
Matična številka: 5082897 – 000

 

Dostopnost