02 560 50 90 vrtec@os-negova.si

Prva zaposlitev v VIZ

Projekt »Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2021«

Vrtec pri Osnovni šoli dr. Antona Trstenjaka Negova v okviru Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport izvaja projekt »Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2021«. Projekt bo trajal od 1.2.2021 do 31.6.2021.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Namen izvajanja projekta je zaposlitev pomočnikov vzgojiteljev, ter učiteljev, svetovalnih delavcev oz. vzgojiteljev začetnikov do 29 let z namenom načrtovanega, organiziranega in strokovno vodenega praktičnega usposabljanja za samostojno vzgojno-izobraževalno delo v vzgojno-izobraževalnih zavodih.
Projekt je usmerjen k čimprejšnji in ciljno usmerjeni aktivacija mladih oseb na prehodu iz sistema izobraževanja v zaposlitev preko vključenih ustreznih vsebin praktičnega usposabljanja in zagotavljanja strokovnega vodstva za zagotovitev trajnejših učinkov.
Ciljna skupina projekta so mladi do vključno 29 let starosti, ki iščejo prvo zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja in imajo manj ustreznih delovnih izkušenj na področju vzgoje in izobraževanja, kot se jih zahteva za pristop k strokovnemu izpitu.

Izbrana kandidatka, ki bo v okviru našega zavoda vključena v projekt, je Melita Rader.
Kandidatka bo opravila vse z zakonom in drugimi predpisi določene aktivnosti za pristop k strokovnemu izpitu s področja vzgoje in izobraževanja. Po izteku pogodbe o zaposlitvi na projektnem delovnem mestu, bo z zavodom sklenila novo pogodbo o zaposlitvi za obdobje enega meseca, ker bo svoje znanje še nadgrajevala.
V sodelovanju z mentorico in vodstvom zavoda bo pomočnica vzgojiteljice začetnica v času projektne zaposlitve:

  • opravljala neposredno vzgojno-izobraževalno delo pod vodstvom mentorice;
  • pridobila znanja in kompetence s področja ciljev in nalog predšolske vzgoje;
  • se seznanila z načrtovanjem, organizacijo in izvedbo programa dela vrtca;
  • spoznala timsko sodelovanje s strokovnimi delavkami vrtca, ter ostalimi zaposlenimi;
  • spoznala in aktivno sodelovala pri projektih, ki se izvajajo v vrtcu;
  • opravljala strokovne konzultacije z mentorico;
  • opravljala praktične nastope v vseh starostnih skupinah pod vodstvom mentorice;
  • spoznala delo in naloge svetovalne službe vrtca;
  • opravljala druga dela po dogovoru z mentorico in vodstvom šole in vrtca.

Več informacij na voljo na povezavi do spletne strani evropske kohezijske politike v Sloveniji www.eu-skladi.si.

Dostopnost