02 560 50 90 vrtec@os-negova.si
Sodelovanje staršev in vrtca

Sodelovanje med vrtcem in starši je pomemben vidik kakovosti predšolske vzgoje, saj prav to sodelovanje veliko prispeva k ustreznemu dopolnjevanju družinske in institucionalne vzgoje, ki temelji na skupnem cilju: omogočiti optimalno vzgojo in razvoj ter srečno in zdravo otroštvo.

V šolskem letu 2019/2020 bomo organizirali srečanja med otroki, starši in vzgojitelji v sledečih oblikah:

 • Jesensko druženje – oktober 2020
 • Božično novoletne delavnice – december 2020
 • Srečanje z babico in dedkom – januar 2021
 • Družinsko srečanje – marec 2021
 • Zaključna prireditev » Mini maturanti« – junij 2021
 • Zaključna prireditev šole in vrtca – junij 2021

 • Vključevanje staršev v vzgojni proces – kot soigralci otrok, ob raznih praznikih; predstavijo svoje delo, poklic… (možna vključitev staršev v skupino med 9.30 in 11.00 uro, po predhodnem dogovoru z vzgojiteljico),
 • vključevanje staršev v izvajanje celoletnih projektov,
 • sodelovanje staršev na zaključni prireditvi,
 • pisno komuniciranje s starši.

Strokovno predavanje za starše:

 • Kako v otroku razviti ljubezen do učenja, truda in dela, strokovno predavanje Andreja Pešca  –  25. januar 2021, 

 • pogovorne ure: mesečna izmenjava informacij in pogovor o razvojnih značilnostih otrok,

 • skupni roditeljski sestanek – september 2020 in junij 2021,

 • roditeljski sestanek za starše novo sprejetih otrok – junij 2021, avgust 2021.
Dostopnost