02 560 50 90 vrtec@os-negova.si
Svet staršev

Sodelovanje med vrtcem in starši je pomemben vidik kakovosti predšolske vzgoje, saj prav to sodelovanje veliko prispeva k ustreznemu dopolnjevanju družinske in institucionalne vzgoje.

Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka. V šolskem letu 2020/2021 šteje Svet staršev  14 članov.

Svet staršev sestavljajo starši otrok vrtca in starši otrok osnovne šole.

Dostopnost